Geotechnika jest niewątpliwie sztuką; sztuką opartą na gruntownej wiedzy dotyczącej rozpoznania geologicznego oraz właściwego zrozumienia współdziałania podłoża gruntowego z obiektem budowlanym.

W PGT Konstrukcja jesteśmy przekonani, że częste źródło opóźnień oraz strat finansowych w realizacji projektów związane z podłożem gruntowym można ograniczyć dzięki odpowiedniemu doradztwu geotechnicznemu.

Nasz przewaga wynika przede wszystkim z nowego podejścia do tematu usług geotechnicznych; będąc firmą inżynierską oferujemy nie tylko same badania podłoża gruntowego, ale także kompleksowo rozwiązujemy wszelkie problemy związane z projektowaniem w zastanych warunkach gruntowych. Dodatkowym atutem jest to, że jako nieliczni w skali całego kraju dysponujemy uprawnieniami budowlanymi w zakresie geotechniki (zobacz).

PGT Konstrukcja prowadzi dwa działy usług inżynierskich: