PGT Konstrukcja s.c. jest jednym z czołowych dostawców usług geotechnicznych w kraju. Mając swoja siedzibę we Wrocławiu, obejmujemy zasięgiem działania obszar całej Polski.

Jako firma inżynierska oferujemy nową, kompleksową jakość usług geotechnicznych: od badań podłoża po doradztwo i specjalistyczne opracowania dotyczące posadowień wszelkich obiektów budowlanych oraz wykorzystania gruntu jako materiału budowlanego.

PGT Konstrukcja prowadzi dwa działy usług inżynierskich: