Działem Projektowania i Ekspertyz Geotechnicznych kieruje dr inż. Przemysław Kościk, absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, doktorant Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej, członek Polskiego Komitetu Geotechniki, legitymujący się uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji geotechnika.

Zakres działalności i wykonywanych prac:

  • projektowanie geotechniczne obejmujące fundamenty bezpośrednie, pale, konstrukcje oporowe, osuwiska, drogi, mosty, podbijanie fundamentów, itp.;
  • projekty posadowienia budynków na płytach fundamentowych;
  • analizy numeryczne dla potrzeb projektowania w 3D;
  • analizy stateczności skarp, nasypów;
  • projekty gruntów zbrojonych (gwoździe, geosyntetyki);
  • projekty odwodnień wykopów budowlanych;
  • projekty monitorowania obiektów i analiza wyników;
  • analizy ryzyka geotechnicznego dla różnych etapów inwestycji;
  • nadzory na robotami budowlanymi związanymi z branżą geotechniczną.
PGT Konstrukcja prowadzi dwa działy usług inżynierskich: