PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH GEOTECHNICZNYCH PRAC PROJEKTOWYCH

Pale i kolumny jet grouting

 • Obiekty dydaktyczne Collegium Polonicum w Słubicach
  pale jet grouting ø 600 mm, 1700 szt., łączna długość 12000 metrów
 • Zbiornik WKFZ Oczyszczalni Ścieków w Świdnicy
  kolumny jet grouting ø 900 mm, 116 szt., łączna długość 650 metrów
 • Zakłady WRIGLEY POLAND w Poznaniu
  wzmocnienie posadowienia fundamentów w ist. hali produkcyjnej
  pale jet grouting ø 600 mm, 100 szt., łączna długość 900 metrów
 • Szpital im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
  wzmocnienie posadowienia fundamentów
  kolumny jet grouting ø 800 mm, 250 szt., łączna długość 2000 metrów
 • Food Court ZAKOPIANKA, Centrum Carrefour w Krakowie
  wzmocnienie posadowienia fundamentów i posadzki obiektu
  kolumny jet grouting ø 600/1200 mm, 164 szt., łączna długość 1700 metrów

Mikropale iniekcyjne

 • Zakłady Cussons we Wrocławiu
  posadowienia fundamentów hali
  mikropale ø 180, 250 mm, 248 szt., łączna długość 1700 metrów
 • Zamek Królewski w Warszawie
  posadowienia fundamentów hallu i tunelu komunikacyjnego
  mikropale ø 350 mm, 129 szt., łączna długość 1150 metrów

Konsolidacja dynamiczna podłoża gruntowego

 • Zakłady Cussons we Wrocławiu
  konsolidacja podłoża pod posadzką hali magazynowej pow. 5500 m2
 • Hala Magazynowa TIM S.A. we Wrocławiu
  konsolidacja podłoża pod posadzką hali magazynowej pow. 5000 m2

Iniekcje podłoża gruntowego

 • Dworzec PKP Wrocław Główny iniekcja cementacyjna pod fundamentami Tunelu Bagażowego
  1400 metrów otworów iniekcyjnych
 • Elektrociepłownia Poznań II Karolin
  wzmocnienie podłoża pod fundamentami zbiorników popiołów
  objętość wzmocnionego gruntu 2000 m3

Przesłony przeciwfiltracyjne

 • Jaz Krzywaniec na rzece Bóbr
  przesłony przeciwfiltracyjne i doszczelnienia ścianek szczelnych
  5000 m kolumn jet grouitng

Zabezpieczenia głębokich wykopów

 • Zespół budynków mieszkalnych w Gdyni
  gwoździowanie skarpy wykopu (h = 9,0 m),
  180 szt. gwoździ gruntowych, łączna długość 1300 metrow
 • Dom Handlowy Plaza na Starym Rynku w Zielonej Górze
  ściana jet grouting oraz kotwy iniekcyjne
  500 m kolumn jet grouting i kotew iniekcyjnych
 • Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Garbary w Poznaniu.
  zabezpieczenia wykopu o głębokości 2,5 ÷ 3,5 m
  ścianka berlińska z pali CFA ø 400 mm
 • Obiekt handlowy przy ul. Kościuszki w Malborku
  zabezpieczenia wykopu o głębokości 7,0 m
  250 szt. pali CFA o długości 10 m (palisada)
  50 szt. pali jet grouting jako podbicie istn. obiektów.

Zabezpieczanie osuwisk

 • Droga wojewódzka nr 884 PRZEMYŚL-DOMARADZ
  zabezpieczenie osuwiska na odcinku 30 m
  mur oporowy z gabionów + mikropale
 • MPWIK we Wrocławiu
  zabezpieczenie osuwiska przy budynku Zakładu Uzdatniania Wody
  pale stabilizujące

Pale CFA i ATLAS

 • Wykonanie zadaszenia trybuny południowej stadionu SSA „Wisła Kraków” w Krakowie
  posadowienie na palach CFA ø 800 mm
 • Budynek Sądu Rejonowego w Rzeszowie
  posadowienie na kolumnach betonowych CFA
 • Rozbudowa Dworca Północnego PKS w Łodzi
  posadowienie na palach ATLAS ø 46/67 cm
 • Ośrodek Sanatoryjno-Wczasowy „ARKA” w Kołobrzegu
  posadowienie na palach ATLAS ø 51/72 cm

Kolumny DSM

 • Przyczółki wiaduktu w ciągu ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
  posadowienie przyczółków na kolumnach DSM ø 600 mm
 • Obwodnica Zachodnia m. Poznania w ciągu drogi krajowej nr 11 odc. Złotkowo – A2
  wzmocnienie podłoża drogi w km 3+955-4+145; 4+176-4+356 oraz 25+000-25+150
PGT Konstrukcja prowadzi dwa działy usług inżynierskich: