PGT Konstrukcja prowadzi dwa działy usług inżynierskich: